Ytbeklädnader

Ytbeklädnader

Klassindelning av ytskikt

Ytskiktet är avgörande för rökutveckling och brandspridning i ett rum under brandens inledande skede. I utrymmningsvägar ställs därför stränga krav. BBR delar in ytskikten i tre kravnivåer. (s= rökklass och d= droppklass). Euroklass B-s1,d0 (tidigare ytskiktklass I) C-s2,d0 (tidigare ytskiktklass II) och D-s2,d0 (tidigare ytskiktklass III). Sämre ytskikt än Euroklass D-s2,d0 får ej användas.För rörisolering används tilläggsklasserna PI, PII och PIII. Dessa tilläggsklasser gäller för cirkulära vätskebärande rörledningar och får inte förväxlas med ytskiktklasserna.

Skydd mot brandspridning inom brandcell

Ytskiktskrav på tak och väggar i olika byggnader.

I andra utrymmen än utrymmningsvägar och vissa lokaler enl BBR5:513 bör följande ytskikt väljas (Ytskiktskrav)

lång erfarenhet av Ytbeklädnader

Tändskyddande beklädnad är en beklädnad av obrännbart eller annat lämpligt material som är fastsatt på betryggande sätt och som vi brandprovning enligt standardiserad metod under minst 10 minuter förmår hindra antändning av bakomliggande brännbara material.

Ytskiktskrav

Tak, vägg

– brandsäker byggnad, Br1 *B-s1,d0 (klass I) C-s2,d0 (klass II)

– brandhärdig byggnad, Br2 *C-s2,d0 (klass II) D-s2,d0 (klass III)

– icke brandsäker eller brandhärdig, byggnad, BR3 *D-s2,d0 (klass III) D-s2,do (klass III)

I utrymningsvägar ska följande ytskikt väljas:

– brandsäker byggnad, Br1 *B-s1,d0 (klass I)

– brandsäker byggnad, Br2 *B-s1,d0 (klass I)

– Icke brandsäker eller brandhärdig, Br3 *B-s1,d0 (klass I) byggnad i hotell och vårdanläggningar

– icke brandsäker eller brandhärdig *B-s1,d0 (klass I) *C-s2,d0 (klass II) byggnad gemensam för flera bostads- kontorslägenheter

– icke brandsäker eller brandhärdig *B-s1,d0 (klass I) *B-s1,d0 (klass I) byggnad till lokaler för brandfarlig verksamhet och samlingslokaler

*Anbringat på material av A2-s1,d0 (obrännbart material eller på tändskyddande beklädnad).

I regel är det ytskiktskravet för utrymmets tak som är dimensionerade för rörledningarna och installationerna. Endast om ledningarna och installationerna är monterade långt ner på väggen är det aktuellt att tillämpa ytskiktskravet för vägg.

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

Din partner inom Teknisk isolering och brandtätning