Aktuellt

Här har vi samlat aktuella nyheter från våra verksamheter.

Aktuellt

Här har vi samlat aktuella nyheter från våra verksamheter.

2021-11-29 Bris - Ger fler barn stöd i jul.

2021-04-29 Psykiatrin i Kalmar.

2021-04-29 Nya stadsdelen Pottholmen Karlskrona

2021-04-29 World trade center Karlskrona

2021-03-30 KV Bollhåven

LGC utför VS arbeten för Assemblin. KV Bollhåven

2021-03-30 Nya Burlövsbadet

LGC utför VS isolering för Bravida. Nya Burlövsbadet

2021-03-30 Ombyggnad av LTH V Huset Lund

LGC utför VS isolering för Brion AB. Ombyggnad av  LTH V Huset Lund. Beräknas vara färdigt december 2022

2021-03-30 hattsnäckan Limhamn

LGC utför VS isolering för Sandbäckens rör. KV Hattsnäckan Limhamn

2021-03-29 ESS i Lund.

LGC isolering utför VS och industri isolering. För AB Rörläggaren. Orab AB och Elajo AB  På projekt European Spalation Sourse Lund. Våra arbeten har pågått sedan 2016 och ska vara färdigställt 2025

2021-03-29 Halvslaget i Malmö.

LGC Utför VS isolering för Bravida KV Halvslaget Malmö.

2021-03-29 Domstolsverket i Malmö.

LGC utför Brandtätning brandskyddmålning och fogning för PEAB. Byggnaden är på 32.000 kvm

2021-03-29 Hedda Andersson gymnasiet lund.

LGC utför VS Isolering för Skånsk Värmesvets på nya Hedda Andersson gymnasiet lund

2021-03-26 Nya sjukhuset Malmö.

LGC utför Ventilations isolering VS isolering och brandtätning För Assemblin och AB rörläggaren NVM nya sjukhuset Malmö. BY 35-36 Byggnaderna är på 108.000 kvm. Våra arbeten ska vara färdigställda juni 2023

2021-03-26 LGC är med och utför VVS Isoleringpå nya sjukhuset för Bravida Malmö.

Service Byggnad 57 Nya Sjukhuset Malmö. Byggnaden är på 28000 kvm

2021-03-17 LGC etablerar i Göteborg.

LGC etablerar i Göteborg och har under 2020 färdigställt isolering utav ventilationskanaler på diverse projekt, bl.a. Emigranten som är ett nytt 6 vånings kontorshus granne till anrika Amerikahuset, och ProStop Backa som ska bli en ny byggvaruhandel plats i Göteborg.

2021-03-17 LGC är med och bygger Geely’s nya kontorshus på Hisingen i Göteborg.

Där har man både isolering utav ventilation och brandtätning på projektet. Objektet avser nybyggnad av ett 6 våningshus över en bruttoyta på 15000 kvm.