Teknisk isolering

Teknisk isolering

Exempel på typiska användningsområden är:

lång erfarenhet av Teknisk isolering

Ett samlingsbegrepp för isoleringsprodukter avsedda för värme-, kyla-, brand- och ljudisolering. Främst till industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området. 

LGC Isolering har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbara lösningen

I takt med att alla krav ökar på byggmarknaden växer även behovet av alltmer specialiserade konstruktionslösningar. LGC har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbaraste lösningen.

Din partner inom Teknisk isolering och brandtätning