VS/Ventilationsisolering

VS/Ventilationsisolering

MED RÄTT ISOLERING PÅ VÄRME ELLER EN KYLINSTALLATION SPARAR MAN ENERGI

Ihop med madrassisolering får man den mest effektiva isoleringen med högsta möjliga energibesparingen. I takt med att alla krav ökar på byggmarknaden växer även behovet av alltmer specialiserade konstruktionslösningar. LGC Isolering AB har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbara lösningen för alla typer av installatione

lång erfarenhet av VS- OCH VENTILATIONSISOLERING

LGC Isolering AB har lång erfarenhet av VS- och ventilationsisolering, både värme, kyla och brand. Produkterna vi använder oss av är väl dokumenterade och kommer från kända leverantörer. Här används många olika typer av ytbeklädnader såsom, plast, plåt, aluminium, m.m. Vi isolerar alla typer av objekt allt från pannbytet till panncentraler och hela eller delar av objekt.

LGC Isolering har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbara lösningen

I takt med att alla krav ökar på byggmarknaden växer även behovet av alltmer specialiserade konstruktionslösningar. LGC har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbaraste lösningen.

Din partner inom Teknisk isolering och brandtätning