Affärsidé och Policy

LGC Isolering AB startade 1997 men historien började redan i mitten på 80-talet då Lars-Göran Carlson började hos sin far på Gösta Carlssons Isolering AB i Växjö.

Affärsidé och Policy

LGC Isolering AB startade 1997 men historien började redan i mitten på 80-talet då Lars-Göran Carlson började hos sin far på Gösta Carlssons Isolering AB i Växjö.

Vår affärsidé

LGC affärsidé är att vara specialister och ledande på både stora och små objekt inom:

Teknisk Isolering

BRANDTÄTNING

Vår Kvalitetspolicy

Vi satsar på kvalitet och kunnande på alla områden för att kunna uppnå stabilitet och förtroende i våra relationer.

Satsningar görs för att skapa och upprätthålla goda förbindelser med både kund och leverantör. Långsiktiga affärsrelationer borgar för ett givande och stabilt samarbete, stor flexibilitet och en hög servicegrad.

Vår Auktorisation

Vi är ett auktoriserat isoleringsföretag som ger beställaren en särskild garanti för arbetet med den tekniska isoleringen. Företaget, dess ledare och medarbetare har ytterligare uppdaterat sina kunskaper inom isolering genom att gå intensivkurser i de akutella monterings- och materialanvisningarna och i företagsekonomi i form av entreprenadjuridik och projektekonomi.

Auktorisationen synliggör branschen.

Vår Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet.

Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. Att påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och tjänster.

Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav. Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Vår Historia

LGC Isolering AB startade 1997 men historien började redan i mitten på 80-talet då Lars-Göran Carlson började hos sin far på Gösta Carlssons Isolering AB i Växjö.

1997 ville Lars-Göran Carlson stå på egna ben och startade då LGC Isolering AB i Agunnaryd ihop med Raymound Andersson.

1998 köptes Carlssons Isolering i Karlskrona AB med egen verkstad och plåtslageri 1999 flyttades huvudkontoret till Växjö.

2005 Startades vårt Malmökontor med Anders Jönsson som platschef och delägare.

2010 Startades Helsingborgskontoret med Jan Andersson som platschef och delägare.

2016 Startades filialen i Östergötland med Rasmus Hjalmarsson i spetsen. Henrik Käck tar över som platschef i Helsingborg och driver filialen.

2017 I år fyller vi 20 år och är etablerade på 5 orter ca 70 resemontörer i egna servicebilar. Tommy Nordling tar över Karlskrona som platschef och delägare.

2018 Ser vi framtiden med tillförsikt och sätter upp nya höga höga mål. Detta skall göra oss till det bästa alternativet av samarbetspartner.

2020 Vi öppnar upp en ny filial i Göteborg med Ludwig Carlson som platschef och delägare.