VVS-isolering Örebro

VVS-isolering Örebro

Exempel på typiska användningsområden är:

VVS-isolering Örebro Lång erfarenhet av isolering Teknisk isolering

Ett samlingsbegrepp för isoleringsprodukter avsedda för värme-, kyla-, brand- och ljudisolering. Främst till industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området. 

LGC Isolering har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbara lösningen

I takt med att alla krav ökar på byggmarknaden växer även behovet av alltmer specialiserade konstruktionslösningar. LGC har kompetensen för alltid erbjuda den bästa och hållbaraste lösningen.

Lamellmattor

Lamellmattor består av mineralullsskivor som sågats i stavar som vänts och limmats på ett ytskikt av papper eller alumiumfolie. På så sätt får man en produkt som är lätt att böja runt rör samtidigt som mattan får hög tryckhållfasthet. Högsta användningstemperatur för lamellmattor är 250 gr C.

Rörisolering Rörskålar

Alla rörskålar förutsätts enligt VVS AMA 98 vara skyddsbelagda (komfortbelagda) för att göra arbetet behagligare för montören. Beklädnaden består av glastrådsförstärkt aluminiumfolie. Högsta användningstemperatur för glasullskålar är 500 gr C medan den för stenullskålar är 700 gr C. Temperaturen på ytbekädnaden av aluminumfolie får uppgå till högst 80 gr C.

Nätmattor

Nätmattor består av en mineralullsmatta på vilket man sytt fast ett varmförzinkat trådnät. Nätmattor finns i olika densiteter 65 kg/ m3, 80 kg/m3 och 100 kg/ m3. Den lättaste nätmattan används vid temperatur upp till 250 gr C medan de andra kan användas upp till 700gr C.

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

Din partner VVS-isolering Örebro och Teknisk isolering