Brandtätningar

Brandtätningar

lång erfarenhet av Brandtätningar

Genomföringar -rörgenombrott Detta behandlas i BBR i kapitel 5:6 “Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller i 5:61 står bl a: Varje brandcell skall vara skild från övriga utrymmen i byggnaden. 

Avskiljande byggnadsdelar (inklusive genomföringar, erforderliga upplag, förband o d) ska utföras i lägst den brandtekniska klass som följer kraven i kapitel 5:6-5:8.

Typgodkända brandtätningssystem finns.

Kalla ledningar skall passera genombrottet med obruten isolering i föreskriven tjocklek. Som kall ledning räknas ledning där medietemperaturen understiger rumstemperaturen. Hit räknas ledningar för komfortkyla, köldbärarledningar, tappvattenledningar.

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

Din partner inom Teknisk isolering och brandtätning