Din partner inom isolering och brandtätning...

Ytbeklädnader

 

Tändskyddande beklädnad är en beklädnad av obrännbart eller annat lämpligt material som är fastsatt på betryggande sätt och som vi brandprovning enligt standardiserad metod under minst 10 minuter förmår hindra antändning av bakomliggande brännbara material.

 

Klassindelning av ytskikt

Ytskiktet är avgörande för rökutveckling och brandspridning i ett rum under brandens inledande skede. I utrymmningsvägar ställs därför stränga krav. BBR delar in ytskikten i tre kravnivåer. (s= rökklass och d= droppklass). Euroklass B-s1,d0 (tidigare ytskiktklass I) C-s2,d0 (tidigare ytskiktklass II) och D-s2,d0 (tidigare ytskiktklass III). Sämre ytskikt än Euroklass D-s2,d0 får ej användas.För rörisolering används tilläggsklasserna PI, PII och PIII. Dessa tilläggsklasser gäller för cirkulära vätskebärande rörledningar och får inte förväxlas med ytskiktklasserna.

Skydd mot brandspridning inom brandcell

Ytskiktskrav på tak och väggar i olika byggnader.

 

I andra utrymmen än utrymmningsvägar och vissa lokaler enl BBR5:513 bör följande ytskikt väljas:

 

Ytskiktskrav

Tak, vägg

- brandsäker byggnad, Br1 *B-s1,d0 (klass I) C-s2,d0 (klass II)

- brandhärdig byggnad, Br2 *C-s2,d0 (klass II) D-s2,d0 (klass III)

- icke brandsäker eller brandhärdig, byggnad, BR3 *D-s2,d0 (klass III) D-s2,do (klass III)

I utrymningsvägar ska följande ytskikt väljas:

- brandsäker byggnad, Br1 *B-s1,d0 (klass I)

- brandsäker byggnad, Br2 *B-s1,d0 (klass I)

- Icke brandsäker eller brandhärdig, Br3 *B-s1,d0 (klass I)

byggnad i hotell och vårdanläggningar

- icke brandsäker eller brandhärdig *B-s1,d0 (klass I) *C-s2,d0 (klass II)

byggnad gemensam för flera bostads-

kontorslägenheter

- icke brandsäker eller brandhärdig *B-s1,d0 (klass I) *B-s1,d0 (klass I)

byggnad till lokler för brandfarlig

verksamhet och samlingslokaler

*Anbringat på material av A2-s1,d0 (obrännbart material eller på tändskyddande beklädnad).

I regel är det ytskiktskravet för utrymmets tak som är dimensionerade för rörledningarna och installationerna. Endast om ledningarna och installationerna är monterade långt ner på väggen är det aktuellt att tillämpa ytskiktskravet för vägg.

 

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

 

 

Huvudkontor Växjö

Box 8033

Bävervägen 3

350 08  Växjö

Tfn 0470-398 12

© All Copyright ägs av LGC Isolering AB

Malmö

Box 9001, Sadelgatan 10

200 39  Malmö

Tfn 040-21 65 60

Fax 040-21 65 61

Helsingborg

Metallgatan 17A

262 72  Ängelholm

Tfn 0431-177 90

Fax 0431-177 35

Karlskrona

Lumavägen 1

371 50  Karlskrona

Tfn 0736-54 77 41

Fax 0455-120 30

Östergötland

Kolmetorps gård 10

591 96  Motala

 

Tfn 0702-99 32 68