Hem

Din partner inom isolering och brandtätning

Kylisolering

Även en kylledning måste isoleras för att begränsa värmeflödet från omgivningen till den kalla installationen. Problemen vid isolering av kalla installationer är många och ibland svårlösta.

 

Värmeflöde

 

Syftet med isoleringen på den kalla installationen är att begränsa värmeflödet från omgivningen till installationen. Det är alltså värmeflödet till installationen och inte, som ibland felaktigt anges, kylflödet från installationen till omgivningen som ska begränsas.

 

Fuktflöde

 

Utöver värmeflödet mot den kalla installationen kommer i de flesta fall även ett fuktflöde att ske genom isoleringen in mot den kalla installationen. Fukt som har möjlighet att tränga genom isoleringen kondenserar mot den kalla ytan och väter isoleringen. Våt isolering förlorar sin isolerförmåga och skapar korrosionsproblem.

 

Varför begränsa värmeflödet till kall installation?

 

- processtekniska skäl

 

- ekonomiska skäl

 

- förhindra ytkondens

 

Värmekonduktivitet

 

Den viktigaste materialegenskapen för termisk isolering är värmekonduktiviteten som anger ett materials förmåga att leda värme. Värmekonduktiviteten skall var så liten som möjligt.

 

Begränsa fuktflödet

 

Av den redovisade försämringen av värmekonduktiviteten hos isoleringsmaterial som blir fuktigt framgår hur viktigt det är att så långt som möjligt begränsa fuktflödet in i isoleringen.

 

Ångspärr-Ångbroms

 

Begränsning av fuktflödet in i isoleringen sker med ångbroms. Uttrycket ångbroms och ångspärr används i dessa sammanhang och enligt ISO-standard anger ångbromsen att manbegränsar ett fuktflöde och ångspärr att man förhindrar ett fuktflöde.

 

Ånggenomgångsmotstånd

 

Ett isoleringsmaterial typ mineralull har ett mycket lågt ånggenomgångsmotstånd. Denna isolering släpper igenom nästan samma fuktmängd som luften

 

Volymmaterial

 

I volymmaterial typ cellgummi erhåller man både en begränsning av värmeflödet och fuktflödet i själva isoleringsmaterialet. Cellgummi är uppbyggt av många slutna celler med tunna cellväggar som ger ett mycket högt ånggenomgångsmotstånd. Varje cellvägg utgör således en ångbroms. Den totala ångbromsande effekten blir därför mycket stor och man får alltså en successiv begränsning av fuktflödet genom denna typ av isolering.

 

Korrosionsskydd

 

Kalla installationer får aldrig förekomma utan att de är korrosionskyddade på något sätt.

 

Arbetets utförande

 

Oavsett hur väl den föreskrivande har beräknat konstruktionen och valt material till densamma är funktionen hos isolering och ångbroms på en kall installation till slut alltid beroende på att ett arbete utförs väl. Här ligger ett stort ansvar på entreprenören.

 

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

│ Växjö - Tfn 0470-398 12│ Malmö - Tfn 040-21 65 60 │ Helsingborg - Tfn 0708-49 48 61 │

│ Karlskrona - Tfn 0736-54 77 41 │ Östergötland - Tfn 0702-99 32 68 │

Medlem i

Isoleringsfirmornas

Förening

© All Copyright ägs av LGC Isolering AB

Växjö - Tfn 0470-398 12

Malmö - Tfn 040-21 65 60

Helsingborg - Tfn 0708-49 48 61

Karlskrona - Tfn 0736-54 77 41

Östergötland - Tfn 0702-99 32 68