Din partner inom isolering och brandtätning...

Brandtätningar

 

Genomföringar -rörgenombrott Detta behandlas i BBR i kapitel 5:6 "Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller i 5:61 står bl a: Varje brandcell skall vara skild från övriga utrymmen i byggnaden. Avskiljande byggnadsdelar (inklusive genomföringar, erforderliga upplag, förband o d) ska utföras i lägst den brandtekniska klass som följer kraven i kapitel 5:6-5:8.

 

Typgodkända brandtätningssystem finns.

Kalla ledningar skall passera genombrottet med obruten isolering i föreskriven tjocklek. Som kall ledning räknas ledning där medietemperaturen understiger rumstemperaturen. Hit räknas ledningar för komfortkyla, köldbärarledningar, tappvattenledningar.

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

Huvudkontor Växjö

Box 8033

Bävervägen 3

350 08  Växjö

Tfn 0470-398 12

© All Copyright ägs av LGC Isolering AB

Malmö

Box 9001, Sadelgatan 10

200 39  Malmö

Tfn 040-21 65 60

Fax 040-21 65 61

Helsingborg

Metallgatan 17A

262 72  Ängelholm

Tfn 0431-177 90

Fax 0431-177 35

Karlskrona

Lumavägen 1

371 50  Karlskrona

Tfn 0736-54 77 41

Fax 0455-120 30

Östergötland

Kolmetorps gård 10

591 96  Motala

 

Tfn 0702-99 32 68