Hem

Din partner inom isolering och brandtätning

Brandtätningar

Genomföringar -rörgenombrott Detta behandlas i BBR i kapitel 5:6 "Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller i 5:61 står bl a: Varje brandcell skall vara skild från övriga utrymmen i byggnaden. Avskiljande byggnadsdelar (inklusive genomföringar, erforderliga upplag, förband o d) ska utföras i lägst den brandtekniska klass som följer kraven i kapitel 5:6-5:8.

 

Typgodkända brandtätningssystem finns.

 

Kalla ledningar skall passera genombrottet med obruten isolering i föreskriven tjocklek. Som kall ledning räknas ledning där medietemperaturen understiger rumstemperaturen. Hit räknas ledningar för komfortkyla, köldbärarledningar, tappvattenledningar.

 

Källa: Ett kompendium i teknisk isolering, IF2003

 

│ Växjö - Tfn 0470-398 12│ Malmö - Tfn 040-21 65 60 │ Helsingborg - Tfn 0708-49 48 61 │

│ Karlskrona - Tfn 0736-54 77 41 │ Östergötland - Tfn 0702-99 32 68 │

Medlem i

Isoleringsfirmornas

Förening

© All Copyright ägs av LGC Isolering AB

Växjö - Tfn 0470-398 12

Malmö - Tfn 040-21 65 60

Helsingborg - Tfn 0708-49 48 61

Karlskrona - Tfn 0736-54 77 41

Östergötland - Tfn 0702-99 32 68