Din partner inom isolering och brandtätning...

Passivt brandskydd, ljudtätning och fogning

Passivt brandskydd och ljudtätning

 

Sedan i slutet av 2011 har brand- och ljudtätning blivit en stor del av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare tycker att det är många fördelar med att bara ha en leverantör av isolering och brand/ljudtätning.

Våra montörer har många års erfarenhet. Materialen som används är väl dokumenterade och uppfyller alla miljö- brandtekniska krav.

Fullständig dokumentation görs efter varje objekt och innehåller:

- Egenkontroll/mängdblad til resp. ritning

- Material som använts med tillhörande handlingar

  såsom: typgodkännandebevis, produktblad, miljö och

  säkerhetsdatablad.

Vid varje brandtätning sätts en dekal upp som talar om när den är utförd, vilken brandklass och vilket material som använts.

Fogning

 

Utöver det passiva brandskyddet så utför vi även all slags fogning så som Dilations-fönster-ljud-miljö och estetisk fogning.

Brandskyddsisolering

 

Ett alternativ till brandskyddsmålning av bärande konstruktioner är att brandskyddsisolera med stenullsisolering eller inklädnadsskivor. Exempelvis gips, kaliciumsilicat osv.

Brandteknisk dimensionering av brandskyddsmaterial beror på samma parametrar som vid dimensionering av brandskyddsfärg. Dvs. typ av byggnad, statiskt utnyttjande samt F/A. Brandskyddets ytskikt inom en brandcell är avgörande för att rökutvecklingen och brandspridningen skall vara så minimal och optimerad som möjligt vid ett inledande skede.

Brandskyddsmålning

 

Brandskyddsmålning är till för att hindra uppkomst och spridning av brand. Mängden brandskyddsfärg som appliceras för att uppnå föreskriven brandteknisk klass beror på flera vitala faktorer som vi har lång erfarenhet av.

Brandskyddsmålning ingår i de föreskrifter som Boverket tagit fram för brandskydd av byggnader. Dessa krav ställs främst på publika och offentliga lokaler och syftar till att hindra uppkomst av brand, hindra spridning av brand, minimera risk för personskada i samband med brand och slutligen för att minimera skador på byggnader i samband med brand.

Brandtätning

 

Utförs enligt gällande brandklass på samtliga slags installationer i väggar, bjälklag, schakt, mindre hål osv. Väggar som har brandavskiljande funktion tätas på båda sidor med tätmassa eller torr fogtätning.

Brandtätningen skall inte bara vara dimensionerad för att uppfylla vissa bestämda brandtekniska krav, utan även ha sådana egenskaper att den med ett minimum av underhåll klarar de driftpåkänningar som normalt förekommer. Sådana påkänningar kan vara t.ex. mekanisk belastning, vibrationer, termiska rörelser, fukt eller annan miljöpåverkan. Det är därför av största vikt att man väljer rätt tätningsmaterial för respektive ändamål.

Huvudkontor Växjö

Box 8033

Bävervägen 3

350 08  Växjö

Tfn 0470-398 12

© All Copyright ägs av LGC Isolering AB

Malmö

Box 9001

Sadelgatan 10

200 39  Malmö

Tfn 040-21 65 60

Helsingborg

Andesitgatan 9 G

254 68  Helsingborg

 

Tfn 0708-49 48 61

Karlskrona

Lumavägen 1

371 50  Karlskrona

 

Tfn 0736-54 77 41

Östergötland

Kolmetorps gård 10

591 96  Motala

 

Tfn 0702-99 32 68